دانلود نت سه تار - نوازندگی برتر

نوازندگی برتر

 
دانلود نت قطعه منتظرت بودم
نویسنده : Morteza - ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
 

 

دانلود


 
 
دانلود نت ایران ای سرای امید (سپیده)
نویسنده : Morteza - ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
 

 

دانلود


 
 
نت ای ایران ای مرز پر گوهر
نویسنده : Morteza - ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
 

 

دانلود


 
 
دانلود ردیف نوازی سه تار حسین علیزاده
نویسنده : Morteza - ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
 


 
 
دانلود اموزش تصویری تار
نویسنده : Morteza - ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢٦
 


 
 
دانلود اموزش جامع تصویری سه تار
نویسنده : Morteza - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢٠
 


 
 
د انلود نت فارسی من یه پرندم
نویسنده : Morteza - ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
 

 

 

لینک دانلود


 
 
دانلود نت فارسی تو مثل گلی
نویسنده : Morteza - ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
 

 

لینک دانلود


 
 
دانلود نت قطعه لحظه دیدار
نویسنده : Morteza - ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱٩
 


 
 
دانلود نت نوایی نوایی
نویسنده : Morteza - ساعت ۸:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
 

دانلود


 
 
دانلود نت تصنیف رفتم در میخانه
نویسنده : Morteza - ساعت ۸:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
 


 
 
دانلود نت گل پامچال
نویسنده : Morteza - ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
 

دانلود در ادامه مطلب


 
 
به شب وصلت
نویسنده : Morteza - ساعت ۸:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
 

دانلود در ادامه مطلب


 
 
دانلود نت مادر
نویسنده : Morteza - ساعت ٧:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
 

دانلود در ادامه مطلب


 
 
دانلود مجموعه ای از نت های سه تار (مجموعه 1 )
نویسنده : Morteza - ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
 


 
 
دانلود نت دو ضربی افشاری از درویش خان
نویسنده : Morteza - ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
 

ادامه مطلب !


 
 
دانلود نت چهار مضراب ابو عطا از استاد علیزاده
نویسنده : Morteza - ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
 


 
 
دانلود نت مرغ سحر (حرفه ای)
نویسنده : Morteza - ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
 

 

دانلود


 
 
دانلود نت پیش درآمد ابو عطا از درویش خان
نویسنده : Morteza - ساعت ۱:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
 

ادامه مطلب !


 
 
دانلود نت پیش درآمد ماهور از مرتضی نی داوود
نویسنده : Morteza - ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
 

ادامه مطلب !


 
 
دانلود نت پیش درآمد ماهور سعید هرمزی
نویسنده : Morteza - ساعت ۱:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
 

ادامه مطلب !


 
 
دانلود قطعه مارش ترک
نویسنده : Morteza - ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٧
 


 
 
دانلود نت قطعه از خون جوانان
نویسنده : Morteza - ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٧
 

دانلوداز سرور 1

 

دانلود از سرور 2


 
 
دانلود پیش درامد ابو عطا
نویسنده : Morteza - ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٧
 


 
 
دانلود کتاب ردیف میرزاعبدالله
نویسنده : Morteza - ساعت ۱:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٥
 


 
 
دانلود کتاب همساز ( ردیف سه تار )
نویسنده : Morteza - ساعت ٩:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢
 


 
 
دانلود نت تصنیف زمن نگارم
نویسنده : Morteza - ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱
 


 
 
دانلود نت هزاردستان
نویسنده : Morteza - ساعت ۸:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٢
 

دانلود


 
 
دانلود نت قطعه از نوک مژگان
نویسنده : Morteza - ساعت ۸:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٢
 

دانلود


 
 
دانلود نت وقتی که من عاشق میشم از هایده
نویسنده : Morteza - ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٢
 


 
 
دانلود نت آورده خبر راوی از هایده
نویسنده : Morteza - ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٢
 

دانلود


 
 
دانلود نت دیدی که رسوا شد دلم
نویسنده : Morteza - ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٢
 

دانلود


 
 
دانلود قطعه شد خزان به همراه نت
نویسنده : Morteza - ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢۱
 

دانلود


 
 
دانلود نت تصنیف من از روز ازل
نویسنده : Morteza - ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٠
 

لینک دانلود


 
 
دانلود نت دل انگیز اثر استاد کیوان ساکت
نویسنده : Morteza - ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٠
 


 
 
دانلود نت گل پامچال
نویسنده : Morteza - ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٠
 

دانلود


 
 
دانلود نت امشب شب مهتابه همراه با تصنیف
نویسنده : Morteza - ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱٩
 

دانلود نت

 

دانلود تصنیف


 
 
دانلود نت من یه پرندم از محسن غلامی
نویسنده : Morteza - ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٧
 


 
 
دانلود نت به سوی تو
نویسنده : Morteza - ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٧
 


 
 
دانلود نت درس سحر از استاد ذوالفنون
نویسنده : Morteza - ساعت ۱:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱٧
 


 
 
دانلود نت انتخاب از شادمهر عقیلی
نویسنده : Morteza - ساعت ٧:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱٦
 


 
 
دانلود چهار مضراب ماهور حسین علیزاده به همراه نت
نویسنده : Morteza - ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱٦
 


 
 
دانلود کتاب آموزش سه تار استاد ذولفنون (جلد1)
نویسنده : Morteza - ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱٤
 


 
 
نت اهنگ همدم معین
نویسنده : Morteza - ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱٤
 


 
 
نت قطعه سوگ حسین علیزاده
نویسنده : Morteza - ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱۱
 


 
 
نت واکورد هدیه از سیاوش قمیشی
نویسنده : Morteza - ساعت ٤:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢٢
 

لینک دانلود


 
 
نت و اکورد زیبای اهنگ بوی عیدی
نویسنده : Morteza - ساعت ٤:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢٢
 

دانلود


 
 
دانلود نت یار دبستانی من
نویسنده : Morteza - ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٩
 

دانلود


 
 
دانلود نت سرود ملی
نویسنده : Morteza - ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٩
 

دانلود


 
 
دانلود نت مرغ سحر
نویسنده : Morteza - ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٩
 

دانلود


 
 
دانلود نت گل سنگم
نویسنده : Morteza - ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٩
 

 

دانلود در ادامه مطلب....


 
 
دانلود نت الهه ناز
نویسنده : Morteza - ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٤
 


 
 
دانلود نت غوغای ستارگان
نویسنده : Morteza - ساعت ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٤
 

 دانلود